Onze bedrijfswaarden:

 

Service

De kracht van services wordt verleend door hoge flexibiliteit van de medewerkers.

Korte doorlooptijden van offertaanvraag tot bestelling, uitvoering en oplevering Onafhankelijkheid van derden, door grote eigen stock en voldoende groot personeelsbestand. Technische kennis zowel in studiefase als uitvoeringsfase.

Korte beslissingslijnen.

 

 

 

Innovatie

Condens, corrosie, lek, brand, … onder isolatie. De niet zichtbare problemen dewelke de levensduur van technische installaties enorm inkorten. Het opsporen en rapporteren van deze “leaks” leidt tot langere levensduur van de installaties.

Isoltechnics heeft hiervoor een uniek meetsysteem ontworpen dat zowel op bestaande isolatie als nieuwe isolatie kan worden toegepast.

Deze sensor is volop in testfase en de commercialisering hiervan dient zich aan …..

Registratie App. Om de medewerkers van Isoltechnics dagelijks op te kunnen volgen werd een App ontwikkeld om alle benodigde registraties volautomatisch te organiseren. Gaande van tijdsregistratie, RSZ melding, uitgevoerde werken notering,….

Duurzame isolatie. Omdat leidingisolatie plaatsen en leveren in de komende jaren te weinig toegevoegde waarde zal bieden zet Isoltechnics al enkele jaren in op innovatieve en duurzame systeemoplossingen. De meeste isolatiematerialen zijn vaak volumineus tijdens de transporten, niet recuperaarbaar, duur in het productieproces, denken we maar aan de aluminiumwerking……

 

Maatwerk

Geen enkele technische installatie is idem. Met andere woorden elke installatie vergt maatwerk, waarvoor Isoltechnics zijn eigen prefab afdeling, atelier heeft om dit maatwerk te kunnen voorzien.

 

Productiviteit

Isoltechnics staat garant voor goede kwaliteit en dit door de inzet van eigen mensen en de keuze van betrouwbare leveranciers.

We werken niet met onderaannemers. herleid.

Isoltechnics houdt zich aan een beperkt aantal activiteiten dewelke complementair zijn aan elkaar, dit betekent dat wij beschikken over personeel met zeer eigen en specifieke kennis en het generalisten zijn.

 

Ervaring

De immense ervaring van Isoltechnics danken wij aan de hoge anciëniteit van haar personeel en het personeelsbeleid, eigen mensen vanop de Belgische markt.

Isoltechnics is reeds een vaste waarde sinds 1965 in België

 

Leefbaarheid

Isoltechnics tracht in gans het productieproces het op de meest leefbare manier te brengen. Denken we maar aan:

  • Personeel in eigen dienst. Isoltechnics is reeds bekroond voor haar duurzaam personeelsbeleid. Isoltechnics wordt onderscheiden voor zijn inspanningen om laaggeschoolden en allochtonen te integreren
  • In te zetten op innovatie.

Goed Nieuws : De VCDO onafhankelijke evaluatiecommissie heeft Isoltechnics samen met 6 andere finalisten van Klimaatambassadeur 2020: het Voka Charter Duurzaam Ondernemen toegekend.

Isoltechnics NV verzorgt diverse diensten bij het passieve onderhoud van technische installaties of nieuwbouw van technische installaties. Het betreft zowel thermische isolatie van warme en koude leidingen, akoestische isolatie van afvoeren als brandwerende isolatie. Dit zowel binnen de bouwsector als industrie. Ze zorgen voor een goede, esthetische en snel geplaatste leiding- en kanaalisolatie die voldoet aan de geldende technische en veiligheidsnormen.   

Onze partners:

   


Nieuws