Akoestische isolatie


Akoestische isolatie

Wij voeren eventueel op vraag geluidsmetingen uit en analyseren het geluidsprobleem.

Op basis hiervan stellen we een oplossing voor zodat we de lawaaihinder kunnen beperken
om de gezonde leef- en werk- omstandigheden van uw medewerkers te garanderen.

Hiervoor worden materialen met een massaveersysteem aangebracht op de leidingen
( rotswolschalen of geslotencellig rubber met massaplaat)