VCA P - Versie 2008/5.1


 

D VCA P - Versie 2008/5.1

CERTIFICAAT Wij bevestigen hiermede dat het veiligheidsbeheerssysteem van D&D ISOLTECHNICS N.V. Vorstsesteenweg 120, B-1601 Ruisbroek Nace: 43.291 werd onderworpen aan een veiligheidsaudit door het Belgisch Centrum voor Certificatie volgens de eisen van de: VCA petrochemie - Versie 2008/5.1 Het certificaat werd verleend op basis van de resultaten van de veiligheidsaudit. Het veiligheidsbeheerssysteem is van toepassing op de volgende activiteiten: " Het uitvoeren van thermische, akoestische isolatiewerkzaamheden, montage van tracing, aanbrengen van brandwerende systemen en Thermische isolatiematrassen. " De geldigheid van het certificaat is afhankelijk van het instandhouden van het veiligheidsbeheerssysteem door het bedrijf, dit onder periodiek toezicht van het Belgisch Centrum voor Certificatie certificaat nummer datum van uitgifte : 28 juni 2019 2176370819 vervaldatum : 20 mei 2022